Slider

Rakennus­logis­tiikan ja P1-puhtau­den­hallinnan moniosaaja

H&H on vastannut satojen työmaiden puhtauden­hallinta- ja rakennus­logistiikka­projektien sekä P1-hank­keiden suunnit­telusta, valvon­nasta ja toteut­tamisesta vuodesta 2006 alkaen. Hyödyn­nämme työmailta reaali­aikaisesti IoT-järjes­telmän avulla kerät­tävää dataa pöly­määrien osalta työn suunnit­telussa, resurssien kohden­tamisessa, laadun valvon­nassa sekä kvartsi­pölyn määrään liittyvän työ­turvalli­suuden varmista­misessa. Resurssien määrää ja laatua optimoi­malla varmis­tamme asiakkail­lemme markki­noiden parhaan kustannus­tehokkuuden. Huoleh­dimme siitä, että työmaa on pölyn­hallinnan osalta EU-lain­säädännön mukai­sessa tilassa. Asiakkai­siimme kuuluvat kaikki merkit­tävät raken­nuttajat ja rakennus­liikkeet Suomessa. Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Lue lisää esitteestä »

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  maanantai 30.1.2023

  H&H Rakennuslogistiikka
  HOX!! Paikka täytetään heti!Kuopion alueella tarvitsemme porukkaamme lisävahvistusta RAKENNUSSIIVOUKSEEN Kuopioon.Tehtävänä on uudiskohteiden ja linjasaneerauskohteiden rakennus- ja muut siivoustyöt. Tulet tekemään monipuolisia töitä rakennustyömailla. Voit olla joko osa-aikainen tai kokoaikainen työntekijä, oman tilanteesi mukaan. Toivomme sinulta - voimassa oleva työturvallisuuskorttia- kokemusta erilaista siivouksista, rakennussiivous eduksi - ajokortti B ja oma auto käyttö eduksi, koska työkohteet vaihtuvat. (Ei pakko)- hyvää fyysistä kuntoa, itsenäistä työotetta ja oikeaa asennetta työtä kohtaanPalkkaus rakennuslan TESin mukaan tai kokemuksen mukaan. Neuvotellaan yhdessä palkka kuntoon. Otathan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti. Soita ja kysy lisää tehtävästä Heidi Al-Majmaie 044 745 0876 Aluevastaava Itä-SuomiH&H Rakennuslogistiikka Länsi-Suomi Oy ... Näytä enemmänNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.