Rakennus­logis­tiikan ja P1-puhtauden­hallinnan moniosaaja

H&H on rakennus­­logis­­tiikkaan, rakennus­työ­maiden puhtauden­hallin­taan sekä P1-puh­tauden­­hallin­taan erikois­tunut yritys. Olemme vastan­­neet satojen rakennus­­logistiikka­­projektien toteut­­ta­misesta vuo­desta 2006 alkaen. Asiak­­kai­siimme kuulu­vat kaikki merkit­­tävät raken­­nut­ta­jat ja rakennus­­liikkeet Suomessa.

Tutustu referensseihimme: hhrakennuslogistiikka.fi/referenssit »
eGate olosuhdevalvontapalvelut: www.e-gate.io »

Lue lisää esitteestä »

Rakennusliike­asiak­kaille toimit­tami­amme palve­luita:

 • Rakennussiivous »
 • Rakennuslogistiikan järjestelmä­pohjainen kokonais­palvelu suunnit­telusta toteu­tukseen sisältäen sähköisen logis­tiikan varaus­kalenterin (NPL2)
 • Työmaan tietojen hallinta
 • Työmaan logistiikan hallinta (suorat toimitukset, kotiinkutsut, purkuvaraukset, saapumis­ilmoitukset..)
 • Työmaan resurssivaraukset
 • TR-mittaukset ja -huomautukset
 • Työtilausten hallinta
 • Työnjohto
 • Kuormien vastaanotto
 • Tavaran purut (esim. lavatavara sisällä)
 • Jätehuolto
 • Rakennussiivous/raivaus
 • Rakennusapumiehen työt
 • Suojaukset ja suojausten poistot (esim. lattioiden kevytsuojat)
 • Työmaan ulko­alueiden raivaus- ja siivoustyöt
 • P1/P2-luokan loppu­­siivoukset
 • P1-koulutus, -valvonta, -mittaukset ja -raportointi
 • Peruspesut, vahaukset
 • Kalmasiivoukset sisältäen irtaimiston poisviennit ja eritteiden vioittamien materiaalien poistaminen sekä tarvittaessa lattian hionnan. »
 • Muut erikois­puhdistukset (hajunpoistot, home­siivoukset, pintojen erikois­puhdistukset…)
 • Rakennus­työmaan vaih­ekuvaukset:
  Palvelu sisältää työmaan yli­lento­kuvaukset (video/still) sovitun rytmin mukai­sesti sekä valmiiksi editoi­dun materi­aalin. Katso lisää: www.flyover.fi »

 

Esite:

 

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  tiistai 30.5.2023

  H&H Rakennuslogistiikka
  H&H:n päivitetyt yhteystiedot löydät täältä:hhrakennuslogistiikka.fi/yhteystiedot/ ... Näytä enemmänNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.