Rakennus­logis­tiikan ja P1-puhtauden­hallinnan moniosaaja

H&H on rakennus­logis­tiikkaan ja P1-puhtauden­hallin­taan erikois­tunut yritys. Olemme mukana P1-hank­keissa niiden suun­nittelu­vaiheesta alkaen aina val­miin pro­jektin luovut­tamiseen saakka. Toimis­tomme sijait­sevat Tampereella, Helsingissä ja Kuopiossa. H&H on vastan­nut satojen pienten, keski­kokois­ten ja massii­visten rakennus­logistiikka­projektien suun­nit­te­lusta, johtami­sesta ja toteut­ta­misesta vuodesta 2006 alkaen. Asiak­kai­siimme kuulu­vat käytän­nössä kaikki merkit­tävät raken­nut­ta­jat ja rakennus­liikkeet Suomessa. H&H on mm. Hel­singin Tila­keskuksen 1. P1-konsultti. Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Tutustu referensseihimme: hhrakennuslogistiikka.fi/referenssit »
eGate olosuhdevalvontapalvelut: www.e-gate.fi »

Lue lisää esitteestä »

Rakennusliike­asiak­kaille toimit­tami­amme palve­luita:

 • Olosuhdedatalla (pölyt/partikkelit) ohjattu työmaan siivous ja -puhtaudenhallinta laadun ja kustannustehokkuuden maksimoimiseksi »
 • Rakennuslogistiikan järjestelmä­pohjainen kokonais­palvelu suunnit­telusta toteu­tukseen sisältäen sähköisen logis­tiikan varaus­kalenterin (NPL2)
 • Työmaan tietojen hallinta
 • Työmaan logistiikan hallinta (suorat toimitukset, kotiinkutsut, purkuvaraukset, saapumis­ilmoitukset..)
 • Työmaan resurssivaraukset
 • TR-mittaukset ja -huomautukset
 • Työtilausten hallinta
 • Työnjohto
 • Kuormien vastaanotto
 • Tavaran purut (esim. lavatavara sisällä)
 • Jätehuolto
 • Rakennussiivous/raivaus
 • Rakennusapumiehen työt
 • Suojaukset ja suojausten poistot (esim. lattioiden kevytsuojat)
 • Työmaan ulko­alueiden raivaus- ja siivoustyöt
 • P1/P2-luokan loppu­­siivoukset
 • P1-koulutus, -valvonta, -mittaukset ja -raportointi
 • Peruspesut, vahaukset
 • Erikois­puhdistukset (hajunpoistot, home­siivoukset, kalma­siivoukset, pintojen erikois­puhdistukset…)
 • Rakennus­työmaan vaih­ekuvaukset:
  Palvelu sisältää työmaan yli­lento­kuvaukset (video/still) sovitun rytmin mukai­sesti sekä valmiiksi editoi­dun materi­aalin. Katso lisää: www.flyover.fi »

 

Esite:

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Facebook

torstai 17.12.2020

H&H puhtaudenhallinta

Hyvää Joulua! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.