Avainsana: puhtaudenhallinta

H&H hoitaa Vantaan Aviapoliksen sisälogistiikan

H&H Puhtaudenhallinta on aloittanut helmikuussa 2019 Vantaan Aviapoliksen työmaalla sisälogistiikan työt yhteistyössä Lehto Tilat Oy:n kanssa.

Merkitty: , ,

eGate – Koska mielestämme kenenkään ei pitäisi sairastua sisäilmaongelmien takia

H&H:n ainut­laatui­sen olo­suhde­valvonta­konsep­tin nimi on nyt: eGate Smart Building Innovation. Asen­namme parhail­laan järjes­telmäämme sekä rakennus­työmaille että käy­tössä oleviin raken­nuksiin eri puolella Suomea. eGate mahdol­listaa raken­nuksen olosuh­teiden reaali­aikaisen valvon­nan niin että sen avul­la voi­daan helposti todeta että raken­nuksen ilman­laatu on asian­mukaisessa kun­nossa. […]

Merkitty: , , ,

Ainutlaatuinen puhtaudenhallinnan digitaalinen palvelukonsepti

Kehitämme ainutlaatuista ja kokonaisvaltaista puhtaudenhallinnan digitaalista palvelukonseptia. Kokonaisuus yhdistää ihmisen ja digitaalisuuden täysin uudeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme rakennuksen elinkaaren ajalle ratkaisun jonka avulla rakennuksen terveydentila on reaaliaikaisesti ja jatkuvasti seurannassa rakennuksen sisävalmistusvaiheesta alkaen aina rakennuksen purkamiseen asti. Kokonaisuus kattaa rakennettavan tai […]

Merkitty: , , , ,

H&H puhtaudenhallinta Sisäilmayhdistyksen kannattajajäseneksi

Haluamme olla mukana kaikissa sellai­sissa yhtei­söissä, järjes­telyissä ja yhteistyökuvioissa jotka edesauttavat laajan sisäilmaongelman ratkaisemista Suomessa sekä myös kansainvälisesti. Olen vakuut­tunut siitä, että kehit­tämämme ainut­laatui­nen, reaali­aikainen ja älykäs olosuhde­valvonta­konsep­timme rakennet­tavaan sekä raken­nettuun ympäris­töön on jat­kossa keskei­sessä roolissa kun keskus­tellaan raken­nusten hyvästä […]

Merkitty: , ,
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  tiistai 30.5.2023

  H&H Rakennuslogistiikka
  H&H:n päivitetyt yhteystiedot löydät täältä:hhrakennuslogistiikka.fi/yhteystiedot/ ... Näytä enemmänNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.