Uutiset

HHERP mukana ratkaisemassa sisäilmaongelmaa: Haemme nyt uusia työmaita pilotointia varten

 •  
 •  
 •  

Työmaiden online-monito­rointi muun muassa anturi­tekno­logiaa hyödyn­tämällä on saatu hyvin käyn­tiin. Pilot­tityö­mailta saatu palaute on ollut rohkai­sevaa ja se on aut­tanut HHERP:n kehit­tämi­sessä. HHERP on työnimi H&H:n kehit­tämälle toimin­nanohjaus­järjestel­mälle, jonka avulla rakennus­työmaan kokonais­valtainen siisteys saadaan aikai­sempaa parem­malle tasolle yhdistä­mällä perin­teinen tekemisen ja digitali­saation voimat.

Hyötyinä rakenta­jalle ovat muun muassa paran­tuneen työtur­valli­suuden ohella paremmat tulok­set TR-mittauk­sessa ja ennen­kaikkea tilaa­jan vaatiman puhtaus­luokan asianmu­kainen saavut­taminen (esimerkiksi P1).

Kehitys­projek­timme tavoit­teena on uudistaa rakenta­misen aikaisia puhtauden­hallin­taan liit­tyviä, osittain vanhen­tuneita proses­seja ja toiminta­tapoja niin, että edellä mainit­tujen hyöty­jen lisäksi erityi­sesti tilojen loppu­käyttä­jän sisä­ilman laatu olisi laaduk­kaalla ja asian­mukai­sella tasolla.

Rakennussiivous PROUudistimme kehitys­työn tulok­sena myös palvelu­paket­timme. Lue lisää:
Rakennussiivous PRO-Rakennustyömaan puhtaudenhallinta 2.0

Jos olet kiin­nostunut kuule­maan lisää aihees­ta tai haluat testa­ta pilotti­kumppa­nina konsep­tiamme työmaal­lasi, otathan yhteyttä:

Jarkko Haukijärvi
044-5833410
info@puhtaudenhallinta.fi (matkoilla 10.10-21.10.16)

Milla Turunen
johtava P1-asiantuntija
040 5338188
milla.turunen@puhtaudenhallinta.fi

Merkitty: ,
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  perjantai 4.6.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  TAMPERE! Nyt olisi töitä tarjolla rakennussiivouksen parissa. Yhteys:Mira Koivula 045 266 0729mira.koivula@hhrakennuslogistiikka.fi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  tiistai 11.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  H&H täytti muutama päivä sitten 15 vuotta. Juuri muisteltiin 10v juhlia.. Paljon on mahtunut matkan varrelle. Ollaan kasvettu Ylöjärven Metsäkylässä kotisiivouksia tekevästä pienestä yhden hengen puulaakista vähän naapurikylässäkin touhuavaksi porukaksi. Toimintaa on kehitetty jatkuvasti monellakin eri tavalla. Osa kokeiluista on onnistunut.Se mikä ei ole muuttunut on se että H&H toimii edelleen asiakaslähtöisen perheyhtiön arvoja kunnioittaen. Meille on selvää että jos osaavat ihmiset sitoutuvat meihin, niin tekevät myös asiakkaat ja päinvastoin.Kiitos kuluneista vuosista kaikille matkassa mukana olleille ja -oleville. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuita.Terveisin,Jarkko Haukijärvi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  perjantai 7.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Heippa Savon seudut!Kuopion alueella tarvitsemme siivous-porukkaamme lisävahvistusta.Kyseessä rakennus-ja muut siivoukset. Eli sinulla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, sekä kokemusta kaikenlaisista siivouksista. Tulet tekemään töitä yksin sekä kaverin kanssa, niin muuttosiivouksissa kuin myös työmaakopeilla ja rakennustyömailla. Ajokortti ja oma auto pakollinen vaihtuvien kohteiden vuoksi.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Hakemukset:Heidi Al-Khykane 044 7450876 / siivous@hhrakennuslogistiikka.fiAluevastaava Itä-SuomiH&H Rakennuslogistiikka Länsi-Suomi Oy ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  torstai 15.4.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Huomio PK-seutu!Espooseen työmaallemme etsimme ahkeraa kaveria pihasiivouksiin/raivauksiin ja muihin logistisiin töihin.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Täyspäiväinen työ kyseessä.Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja 044 7233504 ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.