Uutiset

TamUn pelaajat pitävät Ratinan työmaata puhtaana

 • 42
 •  
 •  

Yhteistyötä aidoim­millaan: TamUn pelaa­jat pitävät Rati­nan työ­maata puhtaana

H&H:n ja Tampere Unitedin yhteis­työ ylit­tää perin­teisen sponso­roinnin monin­kertai­sesti. H&H:n toimis­tolla seura­taan tar­kasti jouk­kueen ottei­ta ja jouk­kueen pelaa­jistoa on jo toista vuotta töissä H&H:n työ­mailla.

– TamUn tarina on minulle tuttu Mikan kautta. Nyt kun luin Hiekalta Kakkoseen -kirjan niin olen en­tistä innok­kaampi siitä, että saamme olla osa tätä huikeaa tarinaa, H&H;n toimitus­johtaja Jarkko Hauki­järvi hehkuttaa.

– Entisenä urhei­lijana ja ennen­kin sponso­rina toimi­neena tämä on malli aidosta yhteis­työstä. Syner­giaetu on ilmeinen kun saamme hienoja teki­jöitä ja pelaa­jat töitä, kuulan­työnnössä maa­joukkue­tasolle yltänyt Hauki­järvi jatkaa.

Vuonna 2016 H&H työl­listi kolme TamU-pelaajaa mutta kulu­vana vuotena tahti on vain tiivis­tynyt. Neljän pelaa­jan (Niclas Kalatsev, Jani Rantala, Leroy Maluka ja Mauno Siren) lisäksi myös TamUn huolta­jakak­sikko Tommi Turunen ja Riitta Pitkänen ansaitsee elan­tonsa H&H:n leivissä.

Kuusikko on viih­tynyt työssään vaikka jalka­pallon vaativan Kakkosen ja työ­elämän yhteen­sovitta­minen vaatii välillä jaksa­mista.

– Olen viih­tynyt töissä hyvin, vaikka välil­lä fyysi­nen työ painaa jalois­sa reenei­hin mennessä. Työnan­taja on kuiten­kin jousta­nut työ­ajoissa ja muka­vaahan se on peli­kaverien kanssa olla töissä, TamUn pelin­tekijä Niclas Kalatsev kertoo.

– On tosi hienoa, että seuran yhteis­työkump­pani tarjoaa töitä. Edes­auttaa futista kun on työ­asiat kunnossa. Joukkue­henkikin kohoaa kun tutus­tutaan kentän lisäksi töissä, TamUn laita­puolus­taja Mauno Siren jatkaa.

Kuusikko on työsken­nellyt pääsään­töisesti Ratinan uuden ostos­keskuk­sen työ­maalla. Varsin­kin ylem­mistä kerrok­sista on päässyt töiden lomassa ihas­tele­maan uuden nurmen kasvua tulevaa kautta varten. TamU pelaa tule­valla kaudella viisi koti­otte­luaan kiven­heiton päässä työ­maasta Ratinan stadi­onilla.

– Pakko myöntää, että välillä tekisi mieli mennä ken­tälle potki­maan kun sen näkee ikku­noista. Peli­himothan siinä kasvavat, TamUn maali­vahti Jani Rantala naurahtaa.

Kuusikon vastaa­vana työn­johtajana toimiva TamUn pelaaja­koordi­naattori ja H&H:n projekti­johtaja Mika Suon­syrjä on mielis­sään seuran ja yrityksen aidosta yhteis­työstä.

– Tampereella on ollut jo pidem­män aikaa nuoril­la isoja vaikeuk­sia työl­listyä. On mahta­vaa, että me voimme yrityk­senä auttaa jätkiä saamaan töitä, Suon­syrjä kertoo.

– Jätkät ovat suoras­taan tehty työmaa­elämään jalka­pallon vuoksi. Jouk­kueena toimi­minen ja komento­ketjun kunnioit­taminen tulee heiltä luonnos­taan. Hyvä­kuntoi­sina ja ahke­rina minulla on heistä vaan hyvää sanot­tavaa.

H&H toivot­taa Tampere Unite­dille menes­tykse­kästä kautta 2017 ja pit­källe tulevai­suuteen jatku­vaa yhteis­työtä!

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  perjantai 4.6.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  TAMPERE! Nyt olisi töitä tarjolla rakennussiivouksen parissa. Yhteys:Mira Koivula 045 266 0729mira.koivula@hhrakennuslogistiikka.fi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  tiistai 11.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  H&H täytti muutama päivä sitten 15 vuotta. Juuri muisteltiin 10v juhlia.. Paljon on mahtunut matkan varrelle. Ollaan kasvettu Ylöjärven Metsäkylässä kotisiivouksia tekevästä pienestä yhden hengen puulaakista vähän naapurikylässäkin touhuavaksi porukaksi. Toimintaa on kehitetty jatkuvasti monellakin eri tavalla. Osa kokeiluista on onnistunut.Se mikä ei ole muuttunut on se että H&H toimii edelleen asiakaslähtöisen perheyhtiön arvoja kunnioittaen. Meille on selvää että jos osaavat ihmiset sitoutuvat meihin, niin tekevät myös asiakkaat ja päinvastoin.Kiitos kuluneista vuosista kaikille matkassa mukana olleille ja -oleville. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuita.Terveisin,Jarkko Haukijärvi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  perjantai 7.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Heippa Savon seudut!Kuopion alueella tarvitsemme siivous-porukkaamme lisävahvistusta.Kyseessä rakennus-ja muut siivoukset. Eli sinulla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, sekä kokemusta kaikenlaisista siivouksista. Tulet tekemään töitä yksin sekä kaverin kanssa, niin muuttosiivouksissa kuin myös työmaakopeilla ja rakennustyömailla. Ajokortti ja oma auto pakollinen vaihtuvien kohteiden vuoksi.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Hakemukset:Heidi Al-Khykane 044 7450876 / siivous@hhrakennuslogistiikka.fiAluevastaava Itä-SuomiH&H Rakennuslogistiikka Länsi-Suomi Oy ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  torstai 15.4.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Huomio PK-seutu!Espooseen työmaallemme etsimme ahkeraa kaveria pihasiivouksiin/raivauksiin ja muihin logistisiin töihin.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Täyspäiväinen työ kyseessä.Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja 044 7233504 ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.