Uutiset

Työmaan puhtaudenhallinnan tilan seuranta- ja raportointipalvelu PRO

 •  
 •  
 •  

H&H tarjoaa nyt myös työ­maiden puhtau­denhal­linnan valvonta­palvelut eril­lisenä palvelu­paket­tina. Työmaan puhtau­denhal­linnan tilan seuranta- ja rapor­tointi­palvelu PRO on suunnattu muun muassa pää­urakoit­sijan/työ­maiden vastaa­vien mesta­rien toimin­nan tueksi. Tärkeim­pinä asiakas­hyötyinä muun muassa:
Rakennussiivous PRO

 • PRO-palvelun tilaaja saa rapor­tin työ­maan koko­nais­valtai­sesta puhtau­denhal­linnan tilasta
 • Pääurakoit­sija PRO-palve­lun tilaa­jana voi ohjata ali­hankki­jalle urakka­sopimuk­sen mukaan kuulu­via siivous­kustannuk­sia
 • Saavu­tetaan parempi tulos työ­maan TR-mittauk­sessa
 • Tilaa­jan vaatiman puhtaus­tason saavut­taminen varmis­tetaan (P1)
 • Paran­tunut työ­turval­lisuus
 • Työmaa on pölyt­tömäm­pi, siis­timpi ja parem­massa järjes­tyk­sessä

Valikoi­­maamme kuuluu edel­­leen myös Raken­­nussii­vous PRO, joka sisäl­tää valvon­ta­pake­tin lisäksi myös raken­nus­sii­vouksen työt.

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
044-5833410
Info@puhtaudenhallinta.fi

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Palvelun laatu

  Facebook

  perjantai 4.6.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  TAMPERE! Nyt olisi töitä tarjolla rakennussiivouksen parissa. Yhteys:Mira Koivula 045 266 0729mira.koivula@hhrakennuslogistiikka.fi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  tiistai 11.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  H&H täytti muutama päivä sitten 15 vuotta. Juuri muisteltiin 10v juhlia.. Paljon on mahtunut matkan varrelle. Ollaan kasvettu Ylöjärven Metsäkylässä kotisiivouksia tekevästä pienestä yhden hengen puulaakista vähän naapurikylässäkin touhuavaksi porukaksi. Toimintaa on kehitetty jatkuvasti monellakin eri tavalla. Osa kokeiluista on onnistunut.Se mikä ei ole muuttunut on se että H&H toimii edelleen asiakaslähtöisen perheyhtiön arvoja kunnioittaen. Meille on selvää että jos osaavat ihmiset sitoutuvat meihin, niin tekevät myös asiakkaat ja päinvastoin.Kiitos kuluneista vuosista kaikille matkassa mukana olleille ja -oleville. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuita.Terveisin,Jarkko Haukijärvi ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  perjantai 7.5.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Heippa Savon seudut!Kuopion alueella tarvitsemme siivous-porukkaamme lisävahvistusta.Kyseessä rakennus-ja muut siivoukset. Eli sinulla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, sekä kokemusta kaikenlaisista siivouksista. Tulet tekemään töitä yksin sekä kaverin kanssa, niin muuttosiivouksissa kuin myös työmaakopeilla ja rakennustyömailla. Ajokortti ja oma auto pakollinen vaihtuvien kohteiden vuoksi.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Hakemukset:Heidi Al-Khykane 044 7450876 / siivous@hhrakennuslogistiikka.fiAluevastaava Itä-SuomiH&H Rakennuslogistiikka Länsi-Suomi Oy ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa

  torstai 15.4.2021

  H&H puhtaudenhallinta
  Huomio PK-seutu!Espooseen työmaallemme etsimme ahkeraa kaveria pihasiivouksiin/raivauksiin ja muihin logistisiin töihin.Otahan nopeasti yhteyttä, työt alkaa heti!Täyspäiväinen työ kyseessä.Palkkaus sovitaan osaamisen/aiemman työkokemuksen mukaan!Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja 044 7233504 ... Lue lisääNäytä vähemmän
  Lue Facebookissa
  Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.